Experiences

Male, 15, Oslo Photo Fair 2012, Lillestrøm

Translated text:

1: I decided to participate in the project because it seemed interesting and fresh, and because I enjoy doing crazy things. Also, it’s anonymous.

2: I don’t relate to nudity in any particular way, everybody has it, so I guess I’m fairly relaxed about it.

3: In the beginning I was very uncertain. First I came over to your booth at the Oslo Photo Fair with some questions, and later I came back after thinking about it properly. During the shoot I had a few thought along the line of “What am I doing?” and “This is a once-in-a-life-time opportunity.” Afterwards I’ve been thinking I’m happy I did it, because it was a cool experience, even though I haven’t told any of my friends yet.

Original Norwegian text:

1. Jeg bestemte meg for å delta i prosjektet fordi det virket spennende og nytenkende, og fordi jeg liker å gjøre litt sprø ting, og dette er jo i tillegg anonymt.

2. Jeg forholder meg ikke noe spesielt til nakenhet, det er jo noe alle har på en måte, så jeg har vel ett ganske avslappet forhold til det.

3. I starten var jeg veldig usikker, kom først bort til standen din på Fotomessa i Lillestrøm, med noen spørsmål, og kom tilbake etter å ha tenkt ordentlig på det. Under fotograferingen tenkte jeg litt over hva er det jeg er med på nå? og at dette er en en-gang-i-livet opplevelse. I ettertid har jeg tenkt at jeg er glad for at jeg gjorde det, fordi det er en kul opplevelse, selvom jeg ikke har sagt det til noen av mine nærmeste enda.

Leave a Reply